آخرین خبرها

در صورتیکه اصلاحات متعهدانه و توسط افراد متخصص بدون اغراض سیاسی صورت گیرد؛ از آن استقبال میکنیم

در صورتیکه اصلاحات متعهدانه و توسط افراد متخصص بدون اغراض سیاسی صورت گیرد؛ از آن استقبال میکنیم

25 جوزا 1395

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی: در صورتیکه اصلاحات متعهدانه و توسط افراد متخصص بدون اغراض سیاسی صورت گیرد؛ از آن استقبال میکنیم. محترم نادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز(سه شنبه 25/3/1395 )  در یک نشست خبری تاکید کرد که تغییر در اعضای کمیسیون های انتخاباتی نمیتواند نظام انتخابات را اصلاح کند. وی تغییر اعضای کمیسیون های انتخاباتی را خلاف...

نشست خبری در پیوند با مسایل انتخابات

نشست خبری در پیوند با مسایل انتخابات

24 جوزا 1395

همکاران محترم رسانه ها! با تقدیم سلام و احترامات؛ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درنظر دارد، نشست خبری را در پیوند با مسایل انتخابات، اصلاح نظام انتخاباتی و فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تتشكيل، وظايف و صلاحيتهاي كميسيونهاي انتخاباتي که از طرف ولسی جرگه رد شد، با حضور محترم نادر محسنی منشی و سخنگوی این کمیسیون برگزار نماید. لذا از...

تصاویر

  • DSC_0045.JPG
  • DSC_0060.jpg
  • DSC_0136.jpg
  • DSC_0229.JPG
  • DSC_0245.JPG
  • DSC_0345.JPG

ویدیوها