آخرین خبرها

ملاقات اعضای کمیسیون شکایاتی انتخاباتی با آقای دارن نینس مشاور ارشد تخنیکی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان

ملاقات اعضای کمیسیون شکایاتی انتخاباتی با آقای دارن نینس مشاور ارشد تخنیکی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان

16 قوس 1395

  اعضای کمیسیون شکایاتی انتخاباتی با آقای دارن نینس مشاور ارشد تخنیکی پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد وهمچنان مشاور تخنیکی آقای یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان امروز یک شنبه مورخ 14/9/1395در مقر این کمیسیون ملاقات نمودند. محترم عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این ملاقات گفت: بنا به تعهدی که حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات...

انتخاب هیئت اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی

انتخاب هیئت اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی

13 قوس 1395

  اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخستین جلسه اداری هیئت اداری این کمیسیون را طی یک انتخابات شفاف تعیین نمودند. محترم عبدالعزیزآریایی به حیث رئیس محترمه حمیرا حقمل به صفت معاون و همچنان محترم علی رضا روحانی به حیث منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای مدت دوسال و شش ماه انتخاب شدند . سپس محترم عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات طی سخنانی...

تصاویر

  • DSC_0045.JPG
  • DSC_0060.jpg
  • DSC_0136.jpg
  • DSC_0229.JPG
  • DSC_0245.JPG
  • DSC_0345.JPG

ویدیوها